ENERGISKIFTET

Delivering on the promise of energy transition

Tilgang til energi

Sikker forsyning

Bærekraftige energisystemer

Verdens Energiråd (World Energy Council) er et nettverk av ledere og ansatte med høy fagkompetanse innenfor vår sektor. Verdens Energiråd jobber for at alle – uansett hvor de bor i verden – skal kunne ha en rimelig, stabil og miljøvennlig tilgang til energi. I vårt daglige virke i Omexom prøver vi å levere på Verdens Energiråds mål.