LFS – Leder for sikkerhet

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Bestiller behov for LFS

Omexom tar oppdraget.
Vurderer behovet.
Leverer LFS.

Jobben kan nå utføres trygt.

Omexom leverer LFS for alle spenningsnivåer og høyspentanlegg. Døgnet rundt, året rundt.

Kontakt oss

Regionale/sentrale nett

Tlf: 901 31 260

Tlf: 906 53 783

Distribusjonsnett Asker/Bærum/Oslo

E-post: ie@omexom.com

Tlf: 815 00 804

Distribusjonsnett Romerike

E-post: terje-berg.andresen@omexom.com

Tlf: 907 31 930

Distribusjonsnett Østfold

E-post: LFS@omexom.com

Tlf: 905 21 806