Byggestrøm

Under en bygge- og anleggsperiode trenger man ofte litt ekstra strømkapasitet. Vi tilbyr utleie av byggestrøm skreddersydd ditt behov, med strømkasser som passer den kapasiteten du trenger. Med tilstrekkelig kapasitet og spenningskvalitet.

Omexom (tidl. Infratek) har levert byggestrømskasser til fornøyde kunder siden 1980. Både til privatkunder som har påtatt seg husbyggingen selv, så vel som profesjonelle byggentreprenører.

Hva er byggestrøm? 

Byggestrøm er et midlertidig strømanlegg en utbygger bruker under en midlertidig byggeperiode. Det er for å hente ut strøm fra lokal aktør som eier selve nettet, slik som for eksempel Hafslund. Nettselskaper leier vanligvis ikke ut byggestrøm og midlertidige anlegg. Dette er det normalt elektroentreprenører og installatører som gjør. Alle som tilbyr leie av byggestrømskasser må være autoriserte og godkjente av nettselskapet. Netteier skal godkjenne installasjonsarbeidet før tilknytningen skjer.

Hvor mye byggestrøm trenger du? 

Det er viktig å leie nok kapasitet og spenningskvalitet når du starter et byggeprosjekt.

Normalt trenger du byggestrømskasse med:

  • 63A, til bygging av ett til to hus
  • 125A til bygging av mindre prosjekter, som for eksempel rekkehus og 4-mannsboliger eller lignende

Trenger du større byggestrømskasser, sender du oss en forespørsel om større kasse. Vi skreddersyr en løsning for deg og ditt behov.

Vi monterer byggestrømkassen for deg

Våre dyktige energimontører monterer og demonterer byggestrømskassen for deg, etter forskriftene. Vi monterer kassen ved nærmeste tilkoblingspunkt og i områder hvor det er luftledninger, plasser vi byggestrømskassen ved nærmeste mast. Ønsker du kassen plassert et annet sted, ordner vi en provisorisk kabel eller et luftledningsstrekk om det lar seg gjøre.

Jordfeilsbryter og standard bestykning

For å forhindre risiko for elektriske ulykker og brann er våre byggestrømskasser utstyrt med 30mA jordfeilbryter som aldri må forbikobles. Jordfeilbryteren blir utløst ved feil på anlegget, apparater eller ledninger. Kun autoriserte medarbeidere fra Omexom (tidl. Infratek) kan utbedre feilene.

Våre standard 63A byggestrømskasser er som normalt bestykket med:

  • 1 stk 63A-uttak (3-fas)
  • 2 stk 32A-uttak (3-fas)
  • 4-6 stk 16A-uttak (1-fas)

Vårt ansvar, din sikkerhet

Tekniske endringer, reparasjoner eller feil på det leide utstyret, skal kun utføres av autorisert personell fra Omexom (tidl. Infratek), for å ivareta sikkerhet og forsvarlig bruk av strømkassene.