Aggregat for ekstra strømforsyning

Trenger du midlertidig, ekstra strøm eller en mer permanent reserveløsning for krisesituasjoner?

Omexom (tidl. Infratek) tilbyr utleietjenester for strømgenerering, fordeling og lastbanker for bl.a. eiendomsutviklere, event-markedet, kommuner, vannverk og sykehus til konkurransedyktige priser. Vi tilbyr også beredskapsavtaler hvor vi rykker ut på kort varsel ved kritiske feil på ditt anlegg. Aggregatene er kraftige, pålitelige og kobles opp og driftes av våre erfarne operatører.

Hva er strømaggregat?

Et strømaggregat er en enhet som omformer flytende energi, for eksempel diesel eller bensin, til elektrisk energi. Man bruker strømaggregat for når man trenger reservekraft, nødstrøm, bygge- og anleggsstrøm, altså strøm på steder der man ikke kan koble seg på strømnettet.

Hvor stort aggregat trenger du?

Størrelsen er helt avhengig av hva du trenger strøm til. Vi tilbyr kostnadseffektive utleieløsninger som vi skreddersyr for ditt behov.

Vår store aggregatpark består av et bredt spekter av aggregat-størrelser og vi tilbyr en rekke utleieløsninger for å sikre din midlertidige strømforsyning. Vi tilbyr også beredskapsavtaler hvor vi kan rykke ut på kort varsel ved kritiske feil på el-anlegg. Aggregatene er kraftige, pålitelige og oppkobles og driftes av erfarne operatører.

Vår aggregatpark

Omexoms store, mobile aggregatpark består pr i dag av et bredt spekter av størrelser:

1 stk. 800 kVA – 230/400V selvlastende/selfloading

2 stk. 800 kVA – 230/400V frittstående

1 stk. 500 kVA – 400V frittstående

1 stk. 330 kVA – 230/400V lastebil montert

1 stk. 300 kVA – 230/400V frittstående

1 stk. 250 kVA – 230V/400V lastbil montert

6 stk. 250 kVA – 230/400V frittstående

1 stk. 220 kVA – 400V frittstående

3 stk. 150 kVA – 230/400V bilhenger

1 stk. 80 kVA – 230/400V bilhenger

1 stk. 66 kVA – 230/400V bilhenger

1 stk. 40 kVA – 230/400V bilhenger

1 stk. 27 kVA – 230/400V frittstående

Har du spørsmål om priser, beredskapsavtaler eller er usikker på hvilken størrelse på strømaggregatet du trenger?

Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Standard utleiebetingelser Aggregater