Lokal infrastruktur

Utendørs belysning, ladestasjoner for el-biler og reservekraft er tre deler av vår forretningsvirksomhet «lokal infrastruktur».

Vi samarbeider med kommuner, fylkeskommuner og private aktører for å utvikle og gjøre utendørs belysning bedre, mer miljøvennlig og rimeligere. Omexom er en ledende aktør for bygging av ladestasjoner for el-biler, vi har også vært med på å bygge de første ladestasjonene for busser i Norge. Sammen med kollegaer fra andre land er vi med på å utvikle og bygge lokale energinett (smart grids), og trenger du byggestrøm og reservekraft har vi solid erfaring, moderne materiell og dedikerte medarbeidere innenfor dette området også.

Belysning

Gatebelysning kan utgjøre så mye som 45% av energibehovet i en by. I Omexom planlegger, prosjekterer og bygger vi nye kostnadseffektive utendørsanlegg, og tilbyr drift og vedlikehold av eksisterende anlegg. Vi ser alltid helheten i alle enkeltoppdrag med det for øye at belysningsanlegget skal være både driftssikkert og kostnadseffektivt.

Vi har flere drifts- og vedlikeholdsavtaler med både store og små kommuner der vi tar hele ansvaret for belysningsanleggene. Avtalene omfatter alt fra overvåking og tilsyn til beredskapsvirksomhet og fornyelse. Omexom håndterer og utbedrer alle driftsforstyrrelser raskt med vårt nettverk av beredskapspersonell som står klare til å rykke ut døgnet rundt.

Her kan du rapportere inn feil på veilys.

Nylig var vi som installatør med på vinne Norsk Lyspris med Oslolampa. “Oslolampa” refererer til den originale GM18-armaturen som ble innført som en del av lykteprogrammet i Oslo i 1925. Den originale armaturen er bestykket med kvikksølvdamplampe, som ble forbudt omsatt i 2015. Så vel prosessen frem mot ferdig produkt, som produktet i seg selv, har vært et unikt og viktig arbeid. En har lagt stor vekt på å bevare særpreget av den historiske lykten i Oslo men samtidig å modernisere og løse den funksjonelle oppgaven rundt belysning av byens grøntarealer på en trygg og sikker måte for byens brukere. Det er utrolig flott utført og skiller seg ut fra andre rehabiliteringsprosjekter, heter det i juryens begrunnelse.

Omexom_Huenxe_18.02.06_362

Ladestasjoner

Omexom er Nordens ledende aktør og ekspert på bygging av ladestasjoner for el-biler. Vi gjennomfører hele prosjektet – fra graving, fundamentering og tilknytning til strømnett til prosjektering og idriftsettelse. Vi bygger ladestasjoner over hele Norge, i parkeringsanlegg, kjøpesentre, bensinstasjoner, for hotell-kjeder, private og offentlige parkeringsplasser – kort sagt over alt der det er ønskelig.

Vi har solid kompetanse på alle typer ladere, og har også lang erfaring på service og vedlikehold.

Norges første lynladere er bygget av Omexom. Lynladestasjonene ved Nygårdskrysset i Ås kommune er såkalt High Powered Charging (HPC) levert av ABB. Det er Fortum Charge & Drive som står bak prosjektet. De nye lynladestasjonene kan tilby opptil 350 kilowatt. Til sammenligning gir en vanlig hurtigladerstasjon 50 kilowatt.

I 2018 var vi med på å bygge Norges første hurtigladere for buss. Seks meter høye hurtigladere montert av oss har gjort kollektivtransporttilbudet i Oslo og Drammen mer miljøvennlig. 

Det er en pantograf (strømavtaker) på 300 kW som sørger for at bussene lades opp. Den senkes automatisk ned til bussens ladeskinner på taket når bussen ankommer endestasjonene. I løpet av seks til åtte minutter fullades bussene.

Reservekraft

Store og små konserter, arrangementer, byggeplasser og nødstrøm. Omexom har lang erfaring med å skaffe strøm til midlertidig bruk. Vi stiller opp hvor som helst når som helst med vårt mobile utstyr. Les mer og bestill på linkene under.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATORSTASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT