Distribusjon

Distribusjonsnettet er den delen av kraftnettet som overfører og fordeler strøm helt ut til sluttbrukerne. Innenfor distribusjonsnett utfører vi konstruksjon og utbygging, vedlikehold og reparasjoner, i tillegg til beredskapstjenester døgnet rundt, året rundt. 

Distribusjon utgjør en stor del av Omexoms kjernevirksomhet, og står for over 40 % av Omexoms globale virksomhet. 

OMexom Spain

Kraftkabler og luftledningsanlegg

Etter hvert som den globale etterspørselen etter kraft øker, er det nødvendig å forbedre energiinfrastrukturen i og byer og distrikter.

Omexom møter behovene som finnes i distribusjonsnettet. 

18_distribusjon_storm

Beredskapstjenester

Omexom har alltid topp kvalifiserte medarbeidere og relevant utstyr tilgjengelig. Vi er i beredskap 24/7/365 og har beredskapsavtaler med en rekke nettselskaper og bedriftsaktører som har egne anlegg. Våre medarbeidere er vant til å rykke ut i all slags vær og terreng, da uværet raste over Østlandet i august 2018 hadde vi over 70 ansatte i sving med å rette opp feil etter kraftige vindkast som førte til falne trær og strømbrudd hos 30.000 husstander.

Spesialtransport4

Spisskompetanse

Skreddersydde leveranser har vi også som dyktige medarbeidere med spisskompetanse som kan utføre. Kombinert med god planlegging og samarbeid kan vi ta ned, heve eller koble ut strømnett når spesialtransport må ferdes på norske veier. Omexom Norges avdeling Distribution South/East bidro med nettopp dette da Fosby Kran AS i Sarpsborg på natta kjørte en spesialtransport fra Slåttland Mekaniske Industri på Rudskogen til Borg Havn i Fredrikstad. Spesialtransporten besto av 6 lastebiler med last på opptil 7 meters høyde, samt følgebiler fra politi, Relacom og Omexom Norge. Til sammen målte kolonnen over 250 meter.

2018_CJ_Abbeville_France (4 of 1)

Fra luftspenn til kabel

Omexom Norge, avdeling Distribution South/East bytter ut og rehabilitere nettstasjoner for Elvia på Skjetten utenfor Oslo.  16 frittstående nettstasjoner fjernes, 11 nye frittstående nettstasjoner bygges og tre eksisterende nettstasjoner inne i bygg rehabiliteres. Alt arbeid foregår i boligområder, da er det selvsagt ekstra høy fokus på sikkerhet. Sikring og inngjerding av byggeplassene har topp prioritet, og alt arbeid skal selvsagt skje i henhold til spesifiserte miljøkrav.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT