Distribusjon

Distribusjonsnettet er den delen av kraftnettet som overfører og fordeler elektrisk energi helt ut til sluttbrukerne. Gjennom prosjektering og bygging av leveransesikre nett bidrar vi til trygg og sikker strømforsyning til hele befolkningen.

Vi utfører konstruksjon og utbygging, vedlikehold og reperasjoner, i tillegg til beredskapstjenester. 

Distribusjon utgjør en stor del av Omexoms kjernevirksomhet, og står for over 40 % av Omexoms globale virksomhet. 

OMexom Spain

Kraftkabler og luftledningsanlegg

Etter hvert som den globale etterspørselen etter kraft øker, er det nødvendig å forbedre energiinfrastrukturen i og byer og distrikter.

Omexom møter behovene som finnes i distribusjonsnettet. 

18_distribusjon_storm

Beredskapstjenester

Omexom tilbyr beredskapstjenester blant annet når værforholdene skaper problemer på distribusjonsnettet.

Østlandet, august 2018. Omexom (tidligere Infratek) hadde over 70 stykker i arbeid for å rette opp feil etter uvær og kraftige vindkast som førte til falne trær og strømbrudd hos 30.000 husstander.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT