Transformatorstasjoner

Global entreprenør for transformatorstasjoner

Omexom er en totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner, og bidrar helt fra designfasen til en transformatorstasjon er klar til å settes i drift.

Vi gjør også ombygginger og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner, samt testing.

Omexom har ekspertkompetanse innen vedlikehold av transformatorstasjoner, inkludert renovasjon av transformatorer som et supplement til standard vedlikeholdstjenester.

Omexom har over 100 års erfaring med transformatorstasjoner.

 

Substations Republic Czech

Design, konstruksjon og vedlikehold av transformatorstasjoner

Omexom er totalleverandør innen bygging og vedlikehold av transformtorstasjoner. Vi har spesialkompetanse innen tilkobling, testing, igangkjøring og vedlikehold.

På Bragernes transformatorstasjon i Drammen utenfor Oslo har Omexom levert et nytt 132kV GIS-anlegg, bygget om 50kV anlegg, levert nytt 12kV bryteranlegg (58 celler), nytt vern- og kontrollanlegg for hele stasjonen, nye batterianlegg, nytt 230V AC-anlegg i tillegg til tilkobling av to nye krafttrafoer med tilhørende kabelanlegg.

Med mer enn 150 lokale avdelinger på verdensbasis, har Omexom et bredt spekter av ekspertise.

HVDC Converter NorNed

High Voltage Direct Current (HVDC) transformatorstasjoner

For å møte utfordringene i transmisjonsnettet, har Omexom spesialister innen HVDC konverteringsstasjoner. Vi utfører design, konstruksjon og vedlikehold på alt av HVDC-utstyr, inkludert omformere, kondensatorer og transformatorer.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT