Transformatorstasjoner

Global entreprenør for transformatorstasjoner

Omexom er totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner, og bidrar fra designfasen til en transformatorstasjon er klar til å settes i drift. Vi gjør også ombygginger og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner, samt testing og vedlikeholdstjenester.

Omexom har over 100 års erfaring med transformatorstasjoner.

 

image002 (2)

Design, konstruksjon og vedlikehold av transformatorstasjoner

Omexom har spesialkompetanse innen tilkobling, testing, igangkjøring og vedlikehold. Og har en rekke oppdrag på transformatorstasjoner rundt om i hele Norge.

På Bragernes transformatorstasjon i Drammen har Omexom levert nytt 132kV GIS-anlegg, bygget om 50kV anlegg, levert nytt 12kV bryteranlegg (58 celler), nytt vern- og kontrollanlegg for hele stasjonen, nye batterianlegg, nytt 230V AC-anlegg i tillegg til tilkobling av to nye krafttrafoer med tilhørende kabelanlegg.

Substations Republic Czech

I Follo har vi oppgradert Såner trafostasjon Hafslund Nett. Oppgraderingen har blant annet sammenheng med at Hafslund Nett ønsker å forsterke anlegget grunnet økende kortslutningsnivåer i nettet. Stasjonens 47 kV effektbrytere for to transformatorbryterfelt er byttet ut, det er skiftet hovedjord i stasjonen, gjennomføringsstrømtransformatorer er byttet ut med nye og overspenningsavledere for 47 kV transformator- og linjefelt er montert.

På Skjetten utenfor Oslo har vi på oppdrag fra Elvia fjernet 16 frittstående nettstasjoner, bygd 11 nye frittstående nettstasjoner og rehabilitert tre eksisterende nettstasjoner inne i bygg. All demontering skjer i henhold til spesifiserte miljøkrav.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT