Transmisjon

Kraftoverføring - høyspentlinjer og kraftkabler

Sikker kraftforsyning er en viktig verdi i alle land. Samtidig blir det utviklet nye og innovative energiløsninger som utfordrer eksisterende infrastruktur. Omexom jobber hver dag tett med nettselskapene for å takle denne utfordringen, og sørger for design, utvikling, konstruksjon, drift og vedlikehold av høyspentanlegg. Vi har døgnberedskap og eget lager for beredskapsmateriell.

Vi er spesialister på følgende  tjenester innen kraftoverføring:

Skjermbilde 2020-03-05 kl. 11.58.15

Kraftkabler

Vi utfører alt innen arbeid på oljekabel og PEX-kabel (33 kV-420 kV), og er blant de mest kompetente kabelentreprenørene i Norge.

Vi jobber over hele Norge og tar gjerne oppdrag i utlandet. Vi påtar oss både store prosjekter og mindre serviceoppdrag, både på land og til sjøs. Vår avdeling HV Cable har beredskapslager med materiell som reservekabler, skjøter, kabelavslutninger og annet nødvendig utstyr til  å reparere feil som trenger øyeblikkelig utbedring.  HV Cable har i tillegg til utstyr døgnkontinuerlig vakt med erfarne kabelmontører som kan rykke ut når og hvor som helst for kunder med kritisk infrastruktur.

Luftledningsanlegg

Omexom bygger luftledningsanlegg over hele Norge. Mellom Evje og Bygland i Aust-Agder ha vi bygd en 22 km ny 22 kV kraftlinje til erstatning for den eksisterende 22 kV linjen. Stolper, linje og traverser er nye. Kraftlinjen sikrer mer stabil krafttilførsel i indre deler av Agder og har også kapasitet til å takle kraftproduksjonen i det nye vannkraftverket i Søråni i Jordalsbø, nord for Bygland. Vi tar også oppdrag med å demontere eksiterende luftnett, på en miljømessig forsvarlig måte.  I området Berger på Romerike har Avdeling Distribution South East erstattet 24 kV høyspent luftnett med ca. 5000 meter kabler. Anlegget forsyner blant annet Berger industriområde med strøm.

foto28

Høyspent kraftlinjer

Omexom er en stor aktør innen høyspent kraftlinjer, og tilbyr tjenester i alle stegene i et høyspent kraftlinjeprosjekt – fra engineering, konstruksjon, rehabilitering og vedlikehold. I Telemark har  Omexom bygd ny 7,7 kilometer lang 132 kV linje mellom Høgefoss og Dynjanfoss. Omexom har levert og satt opp 86 tremaster, to komposittmaster og ni stålmaster. 

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT