Transmisjon

Kraftoverføring - høyspentlinjer og kraftkabler

Sikker kraftforsyning er en viktig verdi for alle land. En massiv overgang til mer uregulerbar kraft i kraftnettet skaper i dag flere utfordringer for nettoperatører verden over.  Dette gjelder både tilpasning til eksisterende infrastruktur samt å utvikle smarte systemer som kan balansere forbruk og produksjon i nettet.

Omexom jobber hver dag tett med nettselskapene for å takle denne utfordringen, og sørger for design, konstruksjon og vedlikehold av høyspentanlegg over hele verden.

Vi er spesialister på følgende  tjenester innen kraftoverføring:

Czech Republic Transmission lines

Kraftkabler

Omexom tilbyr prosjekttjenester innen høyspenningskabler. Vi har høyt kvalifisert personell til å håndtere skjøter og termineringer fra ledende kabelprodusenter og utstyr opp til 420 kV.

For å sikre forsyningssikkerheten i Narvik, skal Skjomen koblingsstasjon 132 kV oppgraderes og bygges om. Omexom utfører blant annet utskiftning av kabler mellom generator og nytt koblingsanlegg (GIS-koblingsanlegg)

Luftledningsanlegg

Omexom er eksperter på lufledningsanlegg.

Mellom Evje og Bygland i Aust-Agder bygger vi en 22 km ny 22 kV kraftlinje til erstatning for den eksisterende 22 kV linjen. Stolper, linje og traverser er nye. Kraftlinjen sikrer mer stabil krafttilførsel i indre deler av Agder og har også kapasitet til å takle kraftproduksjonen i det nye vannkraftverket i Søråni i Jordalsbø, nord for Bygland.

foto28

Høyspent kraftlinjer

Omexom er en stor aktør innen høyspent kraftlinjer, og tilbyr tjenester i alle stegene i et høyspent kraftlinjeprosjekt – fra engineering, konstruksjon, rehabilitering og vedlikehold.

I Telemark, sør i Norge, bygger Omexom ny 132 kV linje mellom Høgefoss og Dynjanfoss. 7,7 kilometer linje fra Nye Høgefoss transformatorstasjon via Bærlifoss kraftstasjon, til Dynjanfoss kraftstasjon. Omexom leverer og bygger 86 tremaster, to komposittmaster og ni stålmaster. 

Czech Republic Transmission lines

HVDC-kabler

Omexom er en stor aktør i kraftlinjefeltet, og leverer høyspenning, likestrøm (HVDC) elektrisk kraftoverføring til våre nettoperatørkunder. Vi er eksperter innen engineering, konstruksjon, rehablitering og vedlikehold av HVDC-linjer.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT