Produksjon

Omexom produserer ikke energi selv. Men vi er likevel involvert innen produksjon av energi gjennom prosjektering, utvikling, drift, vedlikehold og service for aktører som produserer energi. Det være seg vann-, vind-, sol- eller bølgekraft.

Omexom er en sentral aktør for utvikling av fornybar energi, og er også engasjert i en rekke prosjekter for energilagring på verdensbasis.

Vannkraft står for over 70% av verdens totale kraftproduksjon. Omexom leverer et bredt spekter av løsninger til utvikling av nye kraftverk og rehabilitering av eldre kraftstasjoner.

Vamma vannkraftverk ligger i Norges største elv, Glomma. Produksjonen er 1350 GWh per år, tilsvarende omlag 15 prosent av strømforbruket i Oslo. Da Vamma vannkraftverk ble oppgradert  og utvidet hadde vi i Omexom ansvaret for installasjon av rundt 900 meter rør i dimensjonen 50 mm til 500 mm, med tilhørende bend og flenser, 23 stengeventiler og tilbakeslagsventiler. I tillegg leverte vi syv pumper fra 2,4 kW til 170 kW, samt to kjølevannsfilter med automatventiler.

Vi har også oppdrag for f eks Statkraft og Statnett som i løpet av 2020 skal ha Skjomen kraftstasjon utenfor Narvik blir ferdig rehabilitert.  Det er blant annet investert i et nytt ABB 145 GIS-anlegg. Det gamle GIS-anlegget skal derfor kondemneres. Omexom sørger for trygg avtapping av gassen i anlegget. I alt skal det tømmes SF6-gass fra 90 kammer, fordelt på 7 felt.

Sol

I over 10 år har Omexom vært en sentral aktør i solenergisektoren, gjerne i kombinasjon med energilagring. Omexom jobber med både rene sol-prosjekter og hybridløsninger som inkluderer lagringssystemer. Drift og vedlikehold av solcelleanlegg og batteri-systemer sikrer ytterligere bærekraft til solenergi-sektoren. I Omexom Norge er vi også engasjert i Solenergiklyngen «nasjonal klynge for solenergi».

Det er forventet at andelen vindkraft på verdensbasis vil bli doblet innen 2040. Omexom har over 20 års erfaring innen vindenergisektoren og tilbyr et bredt spekter av tjenester fra prosjektingeniør til drift og vedlikehold.

Vindkraftverkene i Bjerkreim Søndre Klynge er lokalisert i Hå og Bjerkreim kommune og består av totalt 70 vindturbiner som vil produsere kraft tilsvarende forbruket til 55 000 husholdninger (ca 1 TWh). Omexom Norge er engasjert som underleverandør til VEO AS som står for selve EPC prosjektet i Bjerkreim. Omexom har bidratt med design og prosjektering av kabel og fiberanlegg, og  ellers kort fortalt koblet kablene som går mellom de 70 vindmøllene og inn til vindkraftverkene sin felles transformatorstasjon. I rene tall har det betydd graving og legging av ca 215 000 meter 36 kV kabel og ca 51 000 meter jording, samt levere og montere 20 høyspenningsskap, 188 berøringssikre endeavslutninger og ca 30 stk. 36 kV skjøter.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATORSTASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT