Produksjon

Omexom er en ledende aktør innen vann-, vind-, sol- og kjernekraft, og leverer tjenester til kunder i alle prosjektfaser (prosjektering, konstruksjon, drift, vedlikehold).

I de neste årene vil økningen i verdens kraftproduksjon komme fra fornybar energi, hovedsakelig sol og vind. Omexom er allerede involvert i prosessen med å løfte frem disse nye energikildene.

Vi spesialiserer oss innefor følgende sektorer:

Vannkraft står for over 70% av verdens totale kraftproduksjon, og genererer over 16% av verdens globale elektrisitet.

Omexom jobber i hele verdikjeden på vannkraftprosjekter. Vi leverer et bredt spekter av løsninger til utvikling av nye kraftverk og rehabiliteringsprosjekter.

Vamma vannkraftverk ligger i Norges største elv, Glomma. Produksjonen er 1350 GWh per år, tilsvarende omlag 15 prosent av strømforbruket i Oslo. Da Vamma vannkraftverk ble rustet og utvidet hadde vi i Omexom ansvaret for installasjon av rundt 900 meter rør i dimensjonen 50 mm til 500 mm, med tilhørende bend og flenser, 23 stengeventiler og tilbakeslagsventiler. I tillegg leverte vi syv pumper fra 2,4 kW til 170 kW, samt to kjølevannsfilter med automatventiler.

Sol

I over 10 år har Omexom vært en sentral aktør i solenergisektoren. Vi jobber med både rene solprosjekter og hybridløsninger som inkluderer lagringssystemer. Drift og vedlikehold av solcelleanlegg og batteri-systemer sikrer ytterligere bærekraft til solenergi-sektoren.

Det er forventet at andelen vindkraft på verdensbasis vil bli doblet innen 2040. Omexom har over 20 års erfaring innen vindenergisektoren og tilbyr et bredt spekter av tjenester fra prosjektingeniør til drift og vedlikehold.

På Norges største vindkraftanlegg, Bjerkreim Vindpark i Rogaland, utfører Omexom alt kabel og elektroarbeid. Anlegget består av 70 vindmøller som vil ha en årsproduksjon på om lag 1000 Gwh i året. Det tilsvarer forbruket til rundt 50 000 husholdninger. Omexom utfører internkabling mellom de 70 vindmøllene på Bjerkreim Vindpark, i tillegg til 132 kV kabling mellom interntrafo og Statnetts transformatorstasjon..

Omexom har et nettverk på 700 eksperter innen kjernekraft, med utgangspunkt i Frankrike. Innen kjernekraft jobber Omexom med alt fra engineering til konstruksjon, vedlikehold, testing og avfallsbehandling.

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATORSTASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT