Mennesker

Et globalt nettverk av eksperter

Omexom er en nettverksbasert organisasjon som samarbeider på tvers av verdensdeler, land og avdelinger. Vi deler kompetanse, erfaringer, kunnskap og beste praksis. Det gir våre kunder et konkurransefortrinn. Vi har utviklet klubber innenfor ulike fag- og forretningsområder. Det være seg innenfor f eks fornybar energi, transformatorer, automasjon, ladestasjoner for elbiler eller solenergi. Klubbene er viktige for faglig utvikling og for å opprettholde høyt leveringsnivå til våre kunder. Omexom er også opptatt av at alle ansatte skal ha mulighet til å heve sin kompetanse gjennom samarbeid med andre i organisasjonen.


Alle som er ansatt i Omexom har VINCI Energies verdier som rettesnor i det daglige virket. Disse verdiene er; tillit, myndiggjøring, ansvar, entreprenørånd og solidaritet.

Omexom - Berlin - UW Sellerstrasse - 2018

HMS som øverste prioritet

Sikkerhet står øverst på vår agenda. Omexom deler innovasjoner og beste praksis innenfor HMS-området på tvers av alle våre forretningsenheter, tilpasset lokale behov. Dette gjenspeiles i mange av våre daglige tiltak, inkludert sikkerhetsdager, nettkurs og utvikling av sikkerhets- og kvalitetsprosedyrer. Fremfor alt reflekteres HMS-fokuset gjennom hvert enkelt prosjekts forpliktelse til sine kunder. 

Omexom har også utviklet et bredt spekter av sikkerhetsprogrammer som regelmessig distribueres gjennom hele organisasjonen. Disse inkluderer :

  • «Zoé’s Life» -programmet i Frankrike og Storbritannia,
  • «12 meses 23 causas» i Spania
  • Linefit programmet i New Zealand.

Sikkerhetspris 2018

I 2018 ble vi tildelt Statnetts sikkerhetspris for vårt HMS-arbeid på Sogn transformatorstasjon i Nettplan StorOslo-prosjektet. I tildelingen heter det at vi «har vist god progresjon i sitt HMS-arbeid med stor vilje til kontinuerlig læring og forbedring. De har gjennomført prosjektet med tydelig HMS-fokus og uten alvorlige skader. De demonstrerer en god forståelse for sin rolle som entreprenør, og gir samtidig oss mer forutsigbarhet som byggherre gjennom å påpeke risiko gjennom planleggingen».