Vår historie

Vår historie

Omexom i Norden består av Infratek-konsernet og engineerings-delen av det svenske selskapet Eitech AB. Infratek har siden 2007 gått fra å være en avdeling i Hafslund, til å bli selvstendig og en ledende entreprenør innen kritisk infrastruktur gjennom selskapene Infratek Norge AS, Infratek Sverige AB og Infratek Finland Oy.

Reisen startet med at Infratek i ble notert på Oslo Børs med majoritetseierne Hafslund og Fortum. I perioden 2013-2017 var Infratek eid av Triton Funds (som i 2014 kjøpte alle aksjene og tok selskapet av Oslo Børs). I november 2017 ble Infratek-konsernet kjøpt av VINCI Energies.

Eitech startet i 1994, som El & Industrimontage Svenska AB. Siden den gang har virksomheten utviklet seg gjennom flere oppkjøp og eierkonstellasjoner – men hele tiden som et av Sveriges ledende elteknikk-selskap. Eitech AB så dagens lys i januar 2016.

I januar 2018 ble Eitech AB kjøpt av VINCI Energies. Til sammen har Omexom i Norden ca 1600 ansatte.

Omexoms begynnelse

VINCI Energies startet med merkevaren Omexom i 2001. Fram til 2010 var det kun selskaper i Frankrike som benyttet merkevaren.

I dag er Omexom et internasjonalt nettverk av selskaper i 32 land. Omexom er merkevare for arbeid innenfor hele verdikjeden av energi-distribusjon

 

Omexom, en VINCI Energies-merkevare

VINCI Energies Group består av  64,500 ansatte som arbeider for å bistå lokale myndigheter, operatører og bedrifter. Vi distribuerer, drifter og optimaliserer energi- og kommunikasjonsinfrastruktur, industrielle anlegg og bygninger.

Som en sentral aktør i Frankrike og en stor aktør i Europa har VINCI Energies en sterk verdensomspennende tilstedeværelse. Gruppen er en nøkkelleverandør av energieffektivitet og fornybar energi.

Omexom er et av fem merkevarer (brands) som VINCI Energies benytter. De fem er Axians, Actemium, Citeos, VINCI Facilitys og altså Omexom som kort fortalt er merkevaren for arbeid innenfor hele verdikjeden av energi-distribusjon

Actemium.

Prosjektering, konstruksjon, serviceprosesser og rådgiving innenfor infrastruktur, industri- og energisektor, sektoren. I 40 land.

Axians.

Service og drift av IT-systemer. I 15 land.

Citeos.

Belysning, merkevare som kun blir benyttet i Frankrike.

VINCI Facilities.

Drift og vedlikehold av bygninger. Har også egne byggeprosjekter. I 18 land.