Innovasjon

Hvor innovasjon skjer

Omexom ønsker å være en pådriver i arbeidet med å finne mest mulig optimale løsninger for energi-overføring. Innfor innovasjonsområdet samarbeider vi med oppstarts-bedrifter, industrielle aktører og akademiske miljøer i en lang rekke land.

Fokus på daglig innovasjon

I Omexom deltar vi på en rekke større arrangementer der ulike aktører går sammen for å legge grunnlaget for fremtidens energisystemer. Eksempler er Vivatech, den europeiske messen for ny teknologi, Africarena Tour – den første oppstartskonferansen på det afrikanske kontinentet – og VINCI Energies hackathons som blir arrangert i en rekke land.

Disse arrangementene har banet vei til samarbeid med en rekke oppstartsbedrifter. Omexom jobber nå blant annet med Sterblue, et selskap som gjør det mulig å gjennomføre automatisk visuell inspeksjon av vindturbiner og strømnett. Med bruk av droneteknologi knyttet til Sterblues overvåkings- og analyseplattform, har selskapet som mål å utvikle et system for å oppdage korrosjon ved å undersøke bilder tatt av dronene.

Omexom jobber også med oppstartsselskapet DCbrain som kort fortalt tar i bruk kunstig intelligens for å designe fremtidens kraftnett. DCbrain har utviklet et system for visning, analyse og optimalisering av energi-transport i komplekse elektriske nettverk. I kombinasjon med Omexoms kompetanse innen energiinfrastrukturer åpner DCbrains teknologi gode muligheter for å øke effektiviteten i kraftnettet.

Omexom har i tillegg interne innovasjonsprogrammer. Et eksempel er Nomad Mapping System som gjør det mulig å foreta topografiske undersøkelser i vanskelig terreng. Nomad Mapping System er utformet for å passe inn i en ryggsekk, og består av et GPS, et navigasjonssystem som inneholder ulike ultra-nøyaktige sensorer, to laserskannere og fem kameraer. Dataene som samles inn behandles deretter for bruk i et visualiseringsverktøy.

 

På jakt etter forbedringer

Omexom deltar i diskusjoner i mange tekniske komiteer, arbeidsutvalg og råd innen energisektoren:

  • ELinGO

    I Norge har vi sammen med blant andre Siemens, Volvo, Statens Vegvesen og NTNU vært med i prosjektet ELinGO hvis oppgave har vært å komme med en konseptanalyse om elektrifisering av den tunge vegtransporten. Det er sett på i ulike teknologier, miljøkonsekvenser, organisering og forretningsmodeller. ELinGOs hovedmål har vært å bidra til elektrifisering av godstransport på veg som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn.

  • Think SmartGrids:

    Foreningen har til hensikt å utvikle Smart Grids-sektoren i Frankrike og for å fremme løsningene i Europa og rundt om i verden.

  • Cigré: 

    International Council of Large Electric Systems er sammensatt av de største nettoperatørene fra 90 land rundt om i verden.