Virksomhetsområder

Fra produksjon til lokal og smart infrastruktur

symbol-v2_power_rgb
PRODUKSJON
symbol-v2_transmission_rgb
TRANSMISJON
symbol-v2_substations_rgb
TRANSFORMATOR-STASJONER
symbol-v2_distribution_rgb
DISTRIBUSJON
symbol-v2_territories_rgb
LOKAL INFRASTRUKTUR
temporary-power-dark_rgb_v2
RESERVEKRAFT

Omexom tilbyr et bredt spekter av ingeniør-, bygge- og vedlikeholdstjenester til kundene våre, med dyktig prosjektledelse og nøkkelferdige løsninger.

Vi leverer omfattende løsninger til kunder over hele verden. Omexom har et globalt nettverk av kraftproduksjonseksperter med stor kunnskap om lokale krav. Dette er takket være god implementering i 32 land.

Vi drar nytte av lokal kompetanse om blant annet tekniske forskifter i nettverket vårt. I tillegg tilbyr vi global kunnskapsstøtte med verdensomspennende datterselskaper.

Vi er spesialister på vann, sol, vind og kjernekraft.

Med 400 forretningsenheter verden over, deler vi beste praksis på tvers av landegrenser. som kommer prosjektene våre til gode. Med et bredt spekter av kompetanse, leverer vi tjenester innen transmisjon til nettoperatører og kunder. 

Vi er spesialister innen kraftkabler, luftledninganlegg, høyspent kraftlinjer og HVDC-kabler

Transformatorstasjoner

Omformingen av elektrisitet er en langvarig kjernevirksomhet i Omexom. Vi bidrar gjennom hele levetiden til en transformatorstasjon, med tjenester som innebefatter prosjektering, anskaffelse, konstruksjon, vedlikehold, fornyelse, sikkerhet og kontroll.

Vi er en totalleverandør innen bygging og drift av transformatorstasjoner.

Distribusjon

For å tilpasse den økte bruken av fornybar energi, desentralisert energiproduksjon, økt forbruk og nye bruksområder, er strukturen i distribusjonsnettet i endring. Omexom bruker sin ekspertise til å hjelpe nettverkseiere og operatører av elektrisitet og gass med å møte de nye utfordringene. 

Distribusjon utgjør en stor del av Omexoms kjernevirksmhet – den står for over 40 % av Omexoms globale virksomhet.

Vi sørger for at strømmen kommer frem til hver enkelt kunde.

Lokal infrastruktur

Smart offentlig belysning, elektrisk mobilitet, reservekraft og løsninger knyttet til selvforbruk er eksempler på hva Omexom kan bidra med til regionale myndigheter i møtet med energiskiftet.

Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder smart, lokal infrastruktur.