Bærekraft

Gjennom kompetanse og nyeste innovasjoner, kan Omexom bygge og vedlikeholde bærekraftige energisystemer.

Design og drift av bærekraftige energisystemer

Miljømessig bærekraft er en stor utfordring for både vår generasjon og neste generasjon. Utslipp av drivhusgasser kan dobles, og til og med firedobles innen 2040, sammenlignet med 1990. I Omexom er vi forpliktet til å arbeide for å redusere utslipp av klimagasser.

Gjennom integrering av fornybare teknologier som mikrogrids og selvforbrukssystemer, sørger Omexom for en mer bærekraftig generasjon, bærekraftige lagringssystemer og Smart Control Systems

 

icon_accessibility
Tilgang til energi
icon_security
Sikker forsyning
icon_sustainable
Bærekraftige energisystemer