Helse, miljø og sikkerhet

I Omexom jobber vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og har en visjon om 0 skader. HMS er på alles agenda, hver dag. Alle ledere i Omexom er forpliktet til å ta rapportering av hendelser på alvor, på samme måte som hver enkelt ansatt er ansvarlig for HMS i sin arbeidshverdag.

HMS er en del av vårt DNA

Omexom i Norden har en egen HMS-sjef i hvert land, Norge, Sverige og Finland. De praktiserer hyppig tilstedeværelse i felt og på anlegg og er en viktig støtte for våre ansatte og hjelper også til med oppfølgingen av våre leverandører. HMS-arbeid kan ikke utelukkende drives fra skrivebordet. Derfor praktiserer vi også hyppige vernerunder, der også tillitsvalgte og selskapsledelse deltar.  Vi har brukervennlige systemer for HMS-rapportering og risikoanalyser er en viktig del av planleggingen av våre aktiviteter som fungerer svært godt.

I 2018 ble vi tildelt Statnetts sikkerhetspris for vårt HMS-arbeid på Sogn transformatorstasjon i Nettplan StorOslo-prosjektet. I tildelingen heter det at vi «har vist god progresjon i sitt HMS-arbeid med stor vilje til kontinuerlig læring og forbedring. De har gjennomført prosjektet med tydelig HMS-fokus og uten alvorlige skader. De demonstrerer en god forståelse for sin rolle som entreprenør, og gir samtidig oss mer forutsigbarhet som byggherre gjennom å påpeke risiko gjennom planleggingen».

Safety week

VINCI Energies har hvert år SAFETY Week. Omexom er selvfølgelig også med på denne sikkerhetsuken hvor hovedtema er «Se, Si ifra, Del». SAFETY Week arrangeres for å sikre at HMS blir en fast og rotfestet del av alles adferd og holdning. Selv om vi skal ha fokus på HMS 365 dager i året er SAFETY Week noe som er med på å hjelpe oss til å holde på nettopp dette fokuset. Gjennom våre interne nettverk utvikler vi prosedyrer og utveksler erfaringer innenfor kvalitets- og sikkerhetsområdet. Omexom har også utviklet et bredt spekter av sikkerhetsprogrammer som regelmessig distribueres gjennom hele organisasjonen. Tre eksempler på dette er:

  • «Zoé’s Life» -programmet i Frankrike og Storbritannia
  • «12 meses 23 causas» i Spania
  • Linefit-programmet i New Zealand

Kjøretøyer

Omexom er genuint opptatt av sikkerhet. Vi ønsker at alle kommer trygt hjem fra jobb hver eneste dag. 

Omexom i Norden disponerer nesten like mange kjøretøy og tilhengere som vi har ansatte, ca 1600. Våre ca 1300 kjøretøy og over 300 tilhengere o.l. er vitale for at vi skal drifte, vedlikeholde og bygge kritisk infrastruktur. Kjøretøyene våre er også helt nødvendige for at vi skal kunne utføre våre beredskapsoppgaver, noe som også gir føringer for hvilke kjøretøy vi må ha.

Når f eks strømmen går må vi være parat til å rykke ut, uansett årstid, tid på døgnet og geografisk beliggenhet. Det moderne samfunnet er avhengig av at vi raskt og effektivt kan gjøre vår jobb, slik at strømmen kommer tilbake hos deg. Ikke alle strømlinjer og trafostasjoner ligger langs gater og asfalterte veier. Brorparten av jobbene vi utfører, enten det er i forbindelse med beredskap eller ikke, ligger utenfor allfarvei. Derfor er de fleste av våre kjøretøy utstyrt med firehjulsdrift, hengerfeste og dieselmotor. Vi skal alltid komme oss fram med nødvendig utstyr, ofte innebærer det at vi også må ha med tilhenger med verktøy og materiell. Da er dreiemoment og firehjulsdrift viktig. Spesielt på vinterstid.

Sikkerhet for de som er ute på jobb under all slags vær- og føreforhold er viktig. Omexom-ansatte skal komme trygt frem og tilbake fra jobben. Det gjenspeiler vår vognpark.

Derfor leaser vi også våre kjøretøy hvert femte år (inntil hvert syvende år for kjøretøy med spesialutstyr som f eks kran). På den måten sikrer vi at alltid det nyeste innen sikkerhetsutstyr er tilgjengelig, i tillegg til at motoren stadig blir mer miljøvennlige. Vi har helt konkrete miljømål: Vi skal senke vårt samlede utslipp av CO2 og NOx for hvert år og vi skal ha en større prosentandel miljøbiler enn det som den gjennomsnittlige vognparken hos LeasePlan har.

I Norden er Omexom markedsledende når det gjelder bygging av ladestasjoner for el-biler. Beredskapskrav som firehjulstrekk og tilhengerfeste gjør at vi pr i dag ikke har el-biler som den del av vognpark-sortimentet. Men Omexom har som mål å gå til anskaffelse av elbiler med disse mulighetene når de kommer på det nordiske markedet. Dessuten er nesten alle våre oppdrag i forbindelse med utfall og utkobling av strøm, som umuliggjør ladning av kjøretøy på arbeidsstedene vi er på.

2018-CJ-Oslo Portrait (3 of 1)_small

Miljø og samfunn

Omexom vil bidra positivt til samfunnet gjennom å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet.

Vi oppfatter vår egen virksomhet og leveransekjede som kjerneområdet for samfunnsansvaret vårt. Omexoms arbeid innen samfunnsansvar inkluderer blant annet hvordan vi forholder oss til miljøet rundt oss, etisk handel og etiske retningslinjer for ansatte. I vår virksomhet er den enkelte medarbeiders innsats avgjørende. Alle ansatte skal kjenne til våre etiske retningslinjer, samt hva dette innebærer for den enkelte. Derfor er det lagt til grunn et prinsipp om at alle nye ansatte skal lese og gjøre seg kjent med innholdet i Omexoms etiske retningslinjer når de begynner hos oss.

Alle ansatte skal kjenne til vår miljøpolicy og hvilke mål vi har. Omexom har tilrettelagt for miljøvennlig opplæring via e-læring. Alle ansatte gjennomgår generell opplæring i ulike miljøtemaer samt aspekter som er spesifikke for de ulike forretningsområder. Ved å gjennomgå hvilke arbeidsprosesser vi utfører, har vi identifiserte områder med særlig risiko. For Omexom er dette:

  • Håndtering av kjemikalier 
  • Avhenting av farlig avfall 
  • Transport av farlig avfall
icon_accessibility
Tilgang til energi
icon_security
Sikker forsyning
icon_sustainable
Bærekraftige energisystemer