Energitilgang

For å møte Verdens Energiråds mål for energiskiftet, arbeider Omexom med å fremme tilgangen til energi over hele verden.

Fremme global tilgang til energikapital

I Omexom deler vi Verdens energiråds visjon om å kunne levere rimelig energi til alle i hele verden. I 2050 kommer det til å være 10 milliarder mennesker på jorden – det er 3 milliarder mer enn i dag. De fleste vil leve i utviklingsland der tilgang til trygg, sikker og bærekraftig energi fortsatt er en stor utfordring.

Dagens globale energisektor gjennomgår konstant forandring, de neste 5 årene vil det skje mer i energisektoren enn de foregående 50 årene. I Omexom hjelper vi energiprodusenter, netteiere og utviklere av infrastruktur til å navigere i et energilandskap i stor forandring.

Vi er i 32 land, på fem kontinenter, som dekker alle typer miljø i hele verdikjeden innenfor energisektoren. Vi har et bredt spekter av kompetanse innen kraft, distribusjon og overføring av elektrisitet, noe som gjør oss i stand til å forutse trender og veilede våre kunder til å velge effektive løsninger.

icon_accessibility
Tilgang til energi
icon_security
Sikker forsyning
icon_sustainable
Bærekraftige energisystemer