Renoverer høyspentlinje og bygger nettstasjoner i Hægebostad

Omexom Norge/ august 4, 2020/ News

Omexom Norge, avdeling Distribusjonsnett Sør/Øst har fått i oppdrag å total-fornye høyspentlinjen mellom Bjærum og Hellås i Hægebostad. Oppdragsgiver er Agder Energi Nett AS.
Dagens linje er fra 1950-tallet og skal erstattes med ny 22kV-linje – fordelt på i underkant av 2 km luftlinje og i underkant av en kilometer med kabel.
Ved Krossen og Hellås skal det også settes opp nettstasjoner, i tillegg skal Omexom demontere gamle master og linjer på en miljømessig forsvarlig måte. Oppdages gammelt materiell og isolatorer ute i terrenget skal dette ryddes opp i og.

Totalrenoveringen av høyspentlinja mellom Bjærum og Hellås er en del av Agder Energi Nett AS’ plan for opprusting av sitt strømnett. Arbeidet er påbegynt.