Bygger ny høyspent-linje i Aremark og Halden

Omexom Norge/ mai 20, 2020/ News

Omexom Norge, avdeling SørØst, har begynt arbeidet med å bygge ny 22 kV høyspentlinje for Elvia i Aremark og Halden. Linja går fra Årbu i Aremark til Brekke kraftstasjon i Halden og er 8.6 km lang. Omexom har revet og ryddet den gamle linja, og har begynt helikopter-montasje av nye stolper. Arbeidet skal sluttføres innen utgangen av november 2020, og avtalen har en verdi på drøyt 12 millioner kroner.