Omexom Norge bytter ut høyspentkabler i Sverige

Omexom Norge/ mai 12, 2020/ News

Omexom Norge, avdeling HV Cable, skal skifte ut høyspentkabler i Långå vannkraftverk i Hede, Härjedalen. Oppdragsgiver er Fortum Sverige som de siste årene har oppgradert vannkraftverket.

– Kontrakten innebærer at vi skal bytte ut gamle 245 kV-kabler med nye. I tillegg til prosjektering, innkjøp og montering av nye kabler skal vi koble fra og fjerne de gamle kablene og sørge for at disse gjenvinnes på en miljømessig forsvarlig måte, sier avdelingsleder Lars Sannum i HV Cable.

Kontrakten har en verdi på drøye fem millioner kroner, og arbeidet starter i begynnelsen av neste år. En stor del av arbeidet vil pågå i en vertikal sjakt med et fall på 200 meter.
– Planlegging av sikkerheten og risiko-analyse er derfor svært viktig, sier Sannum.

Omexom Norge byttet kabelsett 1 ved kraftstasjonen i Härjedalen i fjor, når har de altså vunnet kontrakten med å skifte det andre kabelsettet.

– Avtalen er med på å understreke at avdeling HV Cable er blant de mest kompetente kabelentreprenørene i Norden, og at avdelingens kunnskap og kompetanse er etterspurt, sier adm. direktør Mats Olsson i Omexom Norge.

Avdeling HV Cable utfører alt arbeid på oljekabel og PEX-kabel (33 kV-420 kV). Avdelingen har eget beredskapslager med materiell som reservekabler, skjøter, kabelavslutninger og annet nødvendig utstyr til å reparere feil som trenger øyeblikkelig utbedring.