Omexom energi-effektiviserer signalbygg

Omexom Norge/ april 17, 2020/ News

omexom-energi-effektiviserer-signalbygg

Trondheimsveien 184 på Sinsen er et av de mer kjente kombinasjonsbyggene i Oslo. Med sin unike beliggenhet og særegne utforming blir det lagt merke til. Med hjelp av Omexom Norge blir eiendommen nå et av hovedstadens mest energieffektive bygg.  

Eier av bygget, Auris Eiendom, har måttet se at energiutgiftene har økt med 71% de siste tre årene – av ulike grunner. Det har de selvsagt et ønske å gjøre noe med, og kontaktet derfor Omexom Norges EPC-team. EPC er kort forklart selvfinansierende energispareprosjekter.

– Trondheimsveien 184 er opprinnelig bygd som et garasjeanlegg som senere er omgjort til kontorer i seks etasjer, med parkeringsplasser i to etasjer. Som en del av bygget er det og en Shell bensinstasjon som også inkluderer to vaskehaller. Totalt er bygget på 10.000 kvadratmeter, sier prosjektleder Frode Flage Eriksen.

Sammen med kollega Bjørn Andre Søntvedt (samt god støtte fra avdelingsleder Petter Eikeland) tok Flage Eriksen fatt på prosjektet tidligere i vinter.
– Gjennom prosjektet identifiserte vi lønnsomme tiltak, nødvendige utbedringer og investeringer som også inkluderer Omexoms finansielle løsning med en inntjeningstid på syv år. Vårt tilbud innbefattet også oppgradering av byggets inneklima til det nivå som er satt av Arbeidstilsynet, nytt toppsystem og et solcelleanlegg på taket, sier Eriksen.

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra ENOVA og har en totalt kostnad, inkl. finansiering på NOK7.650.000,- og inneholder tiltak som i sum erstatter alle eldre lysarmaturer med nye LED armaturer. Kontorsonene vil få oppgraderte ventilasjonsanlegg med økt luftmengde og nye muligheter for styring, regulering og leveranse av et godt inneklima. Ved å samtidig koble opp og styre varme- og kjøleanlegg og elektrisk varme vil kunden kunne kontrollere inneklima i Trondheimsveien 184 på en optimal måte. Kronen på prosjektet er en solcellepark på 142 m² plassert på taket av bygget.