Gass-eksperten

Omexom Norge/ desember 12, 2019/ News

Omexom Norge har en bred portefølje av kompetente og kunnskapsrike medarbeidere innenfor hele verdikjeden av energidistribusjon. En av de er Lars-Johan Knudsen (bilde).

Inne i Skjomen kraftstasjon utenfor Narvik står Lars-Johan Knudsen og følger med på instrumentpanelet på en Dilo servicevogn. Den brukes til å bearbeide gass – det være seg flytte, tømme eller rense uten at noe SF6-gass slipper ut i det fri. Servicevognen kan også vakuumere gassrom for luft.

Statnett og Statkraft er i full gang med å rehabilitere hele Skjomen koblingsstasjon, og har blant annet investert i et nytt ABB 145 GIS-anlegg. Det gamle GIS-anlegget skal derfor kondemneres. Omexom sørger for trygg avtapping av gassen i anlegget. I alt skal det tømmes SF6-gass fra 90 kammer, fordelt på 7 felt.

– SF6-gass brukes som isolasjon og kvele/slukke farlige lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg som dette på Skjomen. Mye av grunnen til at SF6-gass blir benyttet er at den er svært plassbesparende. Luftisolerte anlegg tar langt større plass, sier Knudsen som også er med i den nasjonale «Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg» hvor det blir utvekslet kunnskap, erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av GIS-anlegg. SINTEF i Trondheim er sekretariat for brukergruppen.

Og nettopp SINTEF v/Magne Runde holder sertifiseringskurs i SF6 behandling sammen med Omexom og Statnett.

– Det stilles strenge krav til håndtering og rapportering av SF6-gassen og det må føres nøye kontroll og målinger av gasskvalitet. Alt personell som arbeider med SF6-gass i høyspenningsanlegg må sertifiseres og godkjennes, med både praktisk og teoretisk prøve. Og sertifikatet må fornyes hvert femte år, sier forklarer Knudsen.

– I Omexom Norge ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling også innenfor dette feltet. Vi benytter oss av Omexoms internasjonale kompetansenettverk for å følge med og være med på miljøendringen som skjer fremover. Gassisolerte anlegg med mer miljøvennlige gasser enn SF6 installeres nå i Norge. Feltet er i stadig utvikling, sier gass-eksperten i Omexom Norge, Lars-Johan Knudsen som også er med på å sette gjenbruk i system.

– Gassen vi henter ut fra det gamle anlegget i Skjomen blir fraktet til Tyskland, der gassen blir renset. Deretter blir gassen gjenbrukt, så vår kompetanse på området er med på å redusere den totale bruken av SF6, avslutter Knudsen.