Viktig rolle under spesialtransport

Omexom Norge/ november 19, 2019/ News

God planlegging. Dyktige medarbeidere med spisskompetanse. Samarbeid. Tre ingredienser som er helt avgjørende når strømnettet må tas ned, heves eller kobles ut under spesialtransport på norske veier. Omexom Norges avdeling for distribusjonsnett bidro nylig med nettopp dette da Fosby Kran AS i Sarpsborg på natta kjørte en spesialtransport fra Slåttland Mekaniske Industri på Rudskogen til Borg Havn i Fredrikstad. Spesialtransporten besto av 6 lastebiler med last på opptil 7 meters høyde, samt følgebiler fra politi, Relacom og Omexom Norge. Til sammen målte kolonnen over 250 meter.

– Under slike oppdrag er vår rolle å enten heve ledningsnettet, ta den ned for en kort periode – i tillegg til å boble ut strømmen i det aktuelle området. Det må skje raskt og effektivt slik at strømmen blir borte i kortes mulig tid i det aktuelle lokalområdet. I dagens samfunn er kortest mulig nedetid viktig, uansett når på døgnet det er. Dessuten må politiet ofte sperre veien underveis i transporten. Vi har drillet gode rutiner på denne typen jobber i vår avdeling, sier produksjonsleder Linda-Marie Jørgensen i Omexom Norge.

En spesialtransport passerer mange luftspenn, som gjerne må heves samtidig med at strømmen kobles ut. Liftbil er nødvendig verktøy!
Spesialtransporten var opptil 7 meter høy.
Omexom spiller en viktig rolle under spesialtransporter. Jan Ole Alfheim, Linda Marie Jørgensen, Ulf Roger Berg Hansen , Eva Cecilie O. Hansen, Gisle Ianke, Stian Graff Lilleng og Pål Kenneth Høiden har opparbeid solid spisskompetanse på denne typen jobber.
Omexom samarbeider ofte med Fosby Kran AS, og har gjennom det utviklet gode samarbeidsrutiner.
Effektivt lagarbeid er alfa og omega når strømmen kobles ut mens spesialtransporten passerer. Eva Cecilie O. Hansen og Ulf Roger Berg Hansen står oppe i liften. Montør fra Relacom i stolpen.
Pål Kenneth Høiden og Gisle Ianke var en del av den 250 meter lange kolonnen.