Hægeland får høyspent i bakken

Omexom Norge/ november 11, 2019/ News

Om få dager begynner Omexom på sitt nye prosjekt for Agder Energi Nett AS. På strekningen Hægeland til Bjelland i Vest-Agder skal 9,1 km høyspent jordkabel skal graves ned, mens den gamle luftlinjen skal demonteres. I tillegg skal tre trafobukker bygges ned i kiosk på strekningen. 

Den nye høyspentkabelen utgjør del 2 og 3 av «Hægelandslinja». Den gamle linja skiftes ut på grunn av lite tverrsnitt og høy alder på linja. Det er første gang oppdragsgiver Agder Energi Nett AS har et oppdrag som innebærer graving i så stort omfang i skogslende og grisgrendt strøk for å erstatte luftlinje med kabel i bakken.

– Utfordringen med å grave utenfor allfarvei er flere. Store deler av traseen er fjell som må sprenges bort slik at man får en betydelig mengde med masseutskiftning i tillegg til kabelsanden som må fraktes inn langs traseen. Kabeltromlene som veier fra 5 tonn og oppover er og en utfordring i våtmarksområder og ulendt terreng. Tunge tromler er resultatet av at Agder energi ønsker så få skjøter på anlegget som mulig, noe som er utfordrende i seg selv da det er flere vei og bekkekryssinger underveis i traseen. Veikryssinger utføres ved hjelp av boring under vei, mens bekkekryssinger utføres ved OPI-kanaler. Men dette har vi planlagt godt sammen med vår underentreprenør Holbæk Anlegg AS. Og som bildet fra vår jobb for Agder Energi i Evje viser er ulendt terreng ingen hindring for oss, sier avdelingsleder Kjell-Gunnar Ildhusøy som leder Distribution South/East som har oppdraget.

Prosjektet skal være ferdig høsten 2020. BU Omexom Distribution South/East vant tidligere også del 1 av prosjektet, her er det ca 3 km linje som skal bygges om til belagt linje.