Gassisolerte koblingsanlegg – mye mer enn SF6

Omexom Norge/ november 8, 2019/ News

Omexom Norge er med i «Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg» hvor vi utveksler kunnskap, erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av gassisolerte koblingsanlegg (GIS).

Denne uken var det brukermøte i Ålesund hvor prosjektleder Jørgen Fjærvold og montasjeleder Lars-Johan Knudsen deltok sammen med bl. a. representanter for eiere og leverandører av gass-isolerte koblingsanlegg i 145-, 300- og 420 kV-nettet, samt NVE og SINTEF. Gassisolerte anlegg med mer miljøvennlige gasser enn SF6 installeres nå i Norge. Omexom Norge er med på å bidra til en bærekraftig utvikling også innenfor dette feltet. Vi benytter oss også av Omexoms internasjonale kompetansenettverk for å følge med og være med på miljøendringen som skjer fremover.
– SF6-gass er en miljøversting og bransjen jobber aktivt med å utvikle og skifte ut anleggene sine med mer miljøvennlige gasser. De forskjellige produsentene av GIS anlegg-har valgt noe forskjellige alternativer løsninger for sine anlegg. Likevel virker det som alle enige at på sikt ønsker man å gå vekk fra SF6-gass og kun bruke mer miljøvennlige gasser i anleggene, sier Jørgen Fjærevold.

Omexom er i dag involvert i sertifiseringskursene for SF6 gassbehandling hvor vi er ansvarlige for den praktiske gjennomgangen av hvordan gassen skal behandles.
– Vi ser det på som viktig at Omexom Norge er involvert i fagmiljøene og at vi alltid utvikler oss i takt med myndighetene, kundene og leverandørene, sier Fjærevold.

Bilde; Tommelen opp for miljøforbedringer. Montasjeleder Lars-Johan Knudsen (t.v.) og prosjektleder Jørgen Fjærevold er to av Omexom Norges eksperter på GIS-anlegg.