Genialt enkelt

Omexom Norge/ oktober 16, 2019/ News

De er forholdsvis små, men løser store utfordringer og potensielle farer. Kloke hoder med solid bransjekunnskap i Omexom Norge har utviklet produktet som er like enkelt som det er genialt. Refleks-magnetskinnene til Per-Arne Hauglund  og Pål Hystad blir bokstavelig talt lagt merke til i energibransjen.

Pål Hystad (t.v) og Per-Arne Hauglund har truffet blink med magnetskinnene med refleks. Etterspørselen er meget stor. De to kan se at bestillingene renner inn.

Kraftlinjer kan skape utfordringer for luftfarten. I langstrakte Norge blir det meste av energi transportert i nettopp det. Kraftlinjer over fjell, fjord, skog og hei. Lange linjespenn, f.eks over fjorder, har vært merket med «ballonger» på selve kraftlinjen.
Som et ledd i å forbedre sikkerheten for luftfart har Luftfartstilsynet i «forskrift om merking av luftfartshinder» også innført plikt til merking av selve mastene. Merkingen må være synlig på minst 1500 meters avstand i dagslys fra alle aktuelle innflyvningsvinkler. 

Tidligere er master merket med refleksskilt av metall.
– De er kan være tunge å transportere opp i masta og må festes mekanisk. Det tar i sum lang tid, dessuten kan skiltene utgjøre en fare om de faller ned, sier prosjektingeniør Per-Arne Hauglund i Omexom Norge.
Sammen med kollega Pål Hystad ved mekanisk verksted i begynte Hauglund med jobben med å klekke ut ideen for et forbedret merke-produkt som på alle måter er lettere.

– Statnett utlyste en ide-konkurranse i 2016. Det gav oss initiativ til å få et puff fremover med ideen vår om en enklere løsning i plastmateriale, basert på magneter som er også er mer monteringsvennlig. Det sparer tid, og er heller ikke som er ledende materiale som merkeskilt av metall. Andre i markedet har også forsøkt med merkeprodukter basert på tape som festeanordning – med liten suksess på grunn av fuktighet og lang monterings tid, sier Hauglund.

For å utvikle ideen og produktet har Hauglund og Hystad brukt lokal kompetanse i Østfold. Eker Design v/Espen Auensen har drevet produktutviklingen fra konsept og prototypefase, til konstruksjon og tilrettelegging for masseproduksjon. Produktet blir støpt og montert lokalt i Østfold.

Omexom Norges magnetskinner har vært gjennom omfattende tester for oppfylle krav-spesifikasjonen som er utarbeidet av Statnett.
– Magnetskinnen har vært i klimakammer for testing i forhold til UV, varme, kulde og fuktighet. De er også testet i vindtunnel for vindstyrke på over 50 meter i sekundet. Alt for å tilfredsstille kravet om levetid, sier Per-Arne Hauglund.
Omexom Norge har til nå levert ca 50 000 merkeskinner til ulike netteiere.

Magnetskinnene tilfredsstiller krav til miljø- og gjenvinning. Statnett har laget kravspesifikasjon.

Merkeskinnene blir produsert i følgende størrelser: 450x85mm, 450x60mm, 200x85mm og 200x60mm