Fra luftspenn til kabler i bakken

Emilie Wettre/ august 8, 2019/ News

Energimontør Thor Grønløund, prosjektleder Tor Strand og energimontør Christian Berg er godt i gang med prosjektet på Romerike.

I området rundt Berger på Romerike skal Omexom Norge erstatte dagens 24 kV høyspent luftnett med ca. 5000 meter kabler. I tillegg skal fire mastetrafoer og en trafokiosk erstattes med nye nettstasjoner på bakken og i tillegg bygge om 3 nettstasjoner i Berger industriområde.
Oppdragsgiver er Hafslund Nett, og prosjektet har oppstart i felt nå i sommer og skal være overlevert kunden før jul i år. Avtalen er på underkant 11 millioner kroner.

– Formålet er å sikre bedre og mer stabil strømforsying til blant annet industriområdet og godsterminalen på Berger, sier prosjektleder Tor Strand i avdeling Sør/Øst Distribusjonsnett som er totalentreprenør for prosjektet.

Prosjektet har mange utfordinger og skjer i et område med stor trafikk, E6, mye utbygging, mange bedrifter og høy befolkningstetthet.

– I tillegg er det kvikkleire vi må hanskes med, og på et punkt skal den nye kabel-traseen krysse E6 og opparbeidete kabelanlegg langs med E6, samt riving høyspent-linje. Kryssing av E6 benyttes ca 300 meter styrt boring. Det arbeidet må vi ta på natta, sier Tor Strand.

I sum blir det ekstra mye logistikk for dette prosjektet, men prosjektleder Strand er godt forbredt og sammen med kollegaene i Omexom Norge og oppdragsgiver Hafslund skal hele jobben være godt planlagt. Fra riving av gamle master og linjer, til graving og legging av ny kabel i bakken. På det meste vil vi ha 6 gravemaskiner i sving.

– Utfordrende, men veldig interessant. Jeg tro jeg kan si at hele teamet som skal jobbe med dette prosjektet har sett fram til å komme i gang med ute på anlegget. Vi har også hatt stort fokus på sikkert iht Vinci retningslinjer hvor vi også følger nøye opp våre underentreprenører, sier Tor Strand.
Forsyningsanlegget som skal skiftet fra luftspenn til kabel går fra Leirsund i Skedsmo i sør til Berger i Sørum i nord.